بیتکوین چیست؟ چرا بیتکوین اهمیت دارد؟

by

بیتکوین چیست؟ فلسفه های وجود و ظهور بیتکوین. 

بیتکوین یک ارزش است. بیتکوین ارزشی اتزاعی است. تازمانی که اینترنت باشد، بیتکوین هم هست. بیتکوین درون اینترنت نا میراست. بیتکوین قابل اعتماد ترین دفترچه دنیاست. بیتکوین پاسخ به بحران اعتماد است. 

چه کسی صاحب بیتکوین است؟آیا بیتکوین از مسیر اصلی اش منحرف شده است؟
درسهایی که از بیتکوین می توان گرفت
داستان آشنایی من با بیتکوین
از کجا بیتکوین تهیه کنم؟ راههای بدست آوردن بیتکوین
کیف پول بیتکوین چیست؟ کیف پول های معروف بیتکوین

تخریب آزادی بیتکوین! آیا ممکن است؟
بشر قبل از کامپیوتر چگونه زندگی میکرده است؟
سپردن کارها به کامپیوتر چگونه ممکن است؟
آیا بدون اینترنت و کامپیوتر هم می توان بلاکچین داشت؟
بیتکوین در نبود کامپیوتر و اینترنت چه می شود؟
دغدغه بشر برای بقا، تمدن های فراموش شده چگونه فراموش شدند؟
دیدگاه بلاکچینی به هر چیز، آیا ممکن هست هر چیزی را بلاکچین ببینیم؟
آیا ساتوشی شعبده باز است؟
بعد از کشف آخرین بیتکوین چه اتفاقی روی میدهد؟
آیا بیتکوین یک فرقه است؟
چه زمانی می توانیم مطمئن باشیم بیتکوین داریم؟ و مالک اصلی بیتکوین هستیم؟